Minnestal och berättelse

Sedan start har Vila Begravning ett nära samarbete med Olle Niklasson i rollen som borgerlig officiant, musikalisk rådgivare och musiker. Tillsammans har vi utarbetat en egen stämningsfull ordning för borgerliga begravningar där ett omsorgsfullt genomarbetat minnestal utgör aktens kärna.

Utöver detta tecknar även Olle personporträtt över levande personer. Dessa livsberättelser är mycket uppskattade bland efterlevande och behöver inte vara knutna till livets slutskede utan kan också bli en speciell gåva till en bemärkelsedag. Berättelsen presenteras oftast i skriftlig form men kan också fås som redigerad inspelning. En röst blir många gånger ett extra kärt minne.

Kulturskribent

Olle arbetar vid sidan av som kulturskribent med konst, arkitektur och musik som specialområden och har medverkat i de flesta större svenska dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborg-Posten och Sydsvenskan samt en rad magasin som Filter, Fokus, Konstvärlden, Konstnären, Lira och Zenit.

Olle har skrivit två böcker, en etymologisk kokbok, Lök på laxen, och en bok om Göteborgsarkitektur Fyrtiotvå hus och en bockkran i Göteborg. Som musiker har Olle medverkat i sammanhang som sträcker sig från Göteborgsoperan till turnéer och skivinspelningar med Rolling Stones-medlemmar.

Olle är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och Göteborgs universitet och har en fil kand i Litteraturvetenskap, Nordiska språk och Musikvetenskap.

För sina insatser som musiker och kulturskribent har Olle Niklasson mottagit stipendier från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd och ett antal arkitekturstiftelser.