Sorgebearbetning

Vila har certifikat inom sorgbearbetning och finns där som ett lyssnande hjärta under tiden från dödsfall till gravsättning. Sorgprocessen är naturlig och bör få ha sin gång med de olika stadier det innebär. Många upplever att det framför allt efter en begravning blir väldigt tyst och tomt. Den stora tröttheten sätter in och man ser inget ljus eller mening, ouppklarade händelser och outtalade saker kan komma upp till ytan vilket gör det svårt att gå vidare i sorgen.

Sorgen följer ingen upptrampad stig utan är unik för alla och Vilas utsträckta hand räcker långt utöver de första akut smärtsamma veckorna.

Känner man ett större behov och upplever att man inte kommer ur den första förlamande tiden, lotsar vi varsamt vidare till lämplig hjälp. Vi har nära samarbete med coacher runtom i landet.