Prisförslag

För att man ska vara säker på att kostnadsnivån för begravningen passar de egna önskemålen lämnar vi alltid en preliminär prisuppgift vid det första besöket. Det finns sedan gott om tid att tänka igenom prisförslaget innan man förbinder sig till något. För oss på Vila är det viktigt att samarbetet känns tryggt, kompetent och respektfullt eftersom vi kommer att ha nära kontakt under en lång och svår tid.

Det ligger inget värderande i en enkel begravning. Akten ska ju helst spegla den avlidne så att de närvarande känner igen personen, och vi vill vara tydliga med att det inte finns några rätt eller fel här. Stunden tillhör den avlidne och de efterlevande.