Gravsättning och minnesvård

Om gravsättning inte har skett i anslutning till begravning eller minnesstund måste man planera för detta. Begravningslagen säger att vid jordbegravning ska gravsättning ske inom en månad och vid kremering inom ett år från dödsfallet. De gravsättningar man skiljer på är kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund, askgravplats samt spridning av aska i vattendrag. Vila berättar gärna mer om alternativen och kan hänvisa till samarbetspartners för olika typer av minnesvårdar.