Om mig

Att hitta hem och att känna ett kall, så har jag upplevt steget in i begravningsbranschen. Erfarenheter i samband med nära anhörigas bortgång fick mig att ta steget in i en värld som jag tidigare upplevt som sluten och svårtillgänglig, men med min långa bakgrund inom olika serviceyrken kände jag samtidigt att jag kunde göra skillnad, öppna upp och avdramatisera. Min bakgrund, både i Sverige och utomlands är allt från hemtjänst till hotell- och restaurangnäring, försäljning, VD-assistent till egen företagare inom hushållsnära tjänster. Vänlighet och kompetens har alltid varit den röda tråden i mina yrkesroller. Detta tillsammans med erfarenheten av personliga sorger och förluster stärker mig nu i mitt arbete som begravningsentreprenör.

Transperans och öppenhet

Redan från början bestämde jag att min byrå skulle stå för transparens och öppenhet. Vi välkomnar alla typer av ceremonier oavsett livsåskådning eller levnadssätt. I och med detta blev det också självklart att byrån inte skulle ingå i de vanliga branschsammanhangen utan verka fristående och samarbeta med likasinnade byråer där man gärna hjälper varandra om exempelvis dödsfall och begravning inte alltid sker på samma ort.

Vi har lång praktik inom begravningsväsendet och har även utbildat oss inom sorgbearbetning, vård vid livets slutskede, taktil massage, HBTQ-frågor och mentorskap. Fortlöpande och med stort intresse informerar vi oss om allt som berör verksamheten.

Jenny-Ann privat

Privat lever Jenny-Ann med make, dotter och hund i centrala Göteborg, nära byrån.” Jag följde min egen mammas bortgång mycket nära. Där och då väcktes på allvar mina tankar och funderingar på vem som tog hand om henne och var hon var när hon inte längre var med mig. Det fick mig att starta min begravningsbyrå – Vila Begravning. Det är också mamma som delvis har gett namnet till byrån.”