End of Life Doula (Dödsdoula)

Jenny-Ann är auktoriserad som End of Life Doula (dödsdoula) hos Living Well Dying Well/Crossfields Institute i England. Hon är också medlem i den engelska doula-föreningen End of Life Doula UK. Vad kan jag som dödsdoula göra för dig som är döende och för dina närstående?

 • Jag kan vara din följeslagare under livets slutskede. Jag är vid din sida, håller dig i handen och under armen.
 • Jag är en insatt, fördomsfri och specialutbildad medmänniska som kan vara länken mellan dig, dina närstående och sjukvården. Genom att stötta med min kunskap och erfarenhet från ett holistiskt perspektiv, kan jag underlätta att hantera känslor kring död och sorg.
 • Jag kan vara hos dig i ditt hem, på hospice, sjukhus eller annan plats. Oavsett ser jag till att din omgivning är trygg, kärleksfull och accepterande.
 • Jag kan vara dig behjälplig helt eller delvis, via telefon, online initialt eller på plats hos dig.
 • Jag har möjligheten att vara hos dig mot slutet – att lyssna uppmärksammat på dig, tala om det behövs, att tillsammans se tillbaka på ditt liv, läsa för dig, spela musik, se film – göra det just du behöver.
 • Det är ditt välbefinnande och dina önskemål som står i centrum. Många tankar och känslor kan komma upp till ytan men jag lyssnar öppet och guidar dig genom svåra stunder. Se mig som ett stort hjärta med stora öron och liten mun.
 • Jag kan hjälpa dig att planera och ordna med bland annat juridiska dokument, ta ställning till livsuppehållande åtgärder och begravningsbestyr.
 • Jag kan navigera dig genom sjukvården och andra instanser. Jag kan vara din organisatör som ser till att du kommer i kontakt med de du behöver. Jag har nätverk inom olika religiösa och spirituella samfund samt inom sorgbearbetning och andra terapier.
 • Jag kan föra din talan och vara din och dina närståendes förespråkare när orken tryter.
 • Jag kan hjälpa till med avlastningsvård och ser till att dina närstående har all information och all hjälp de behöver för att kunna vara hos dig. Jag kan informera om alternativa behandlingar och vilka resurser som finns till hands.
 • Jag ser till att du och dina närstående får kvalitetstid tillsammans, att de får stöd och tid att vila. Jag kan hjälpa till med vardagliga sysslor i ditt hem, handla, laga enklare mat, servera drycker, sköta om husdjur – allt för att skapa en så bekväm och trygg omgivning som möjligt.
 • Jag går igenom och planerar för praktiska behov och hjälpmedel du kanske behöver.
 • Jag hjälper dig att tänka igenom och planera för dina önskemål på dödsbädden. Jag förklarar för dig och dina närstående vad som kan vara förväntat och vad som kan hända mot slutet.
 • Jag uppmuntrar och ser till att du kan vara del av vardagen i den mån du vill och orkar – små vardagliga ting som för dig känns meningsfulla.
 • Jag gör det möjligt för dina närstående och vänner att vara delaktiga och att kunna umgås kravlöst med dig. De flesta vill så gärna hjälpa till men vet inte alltid hur de kan göra det eller uttrycka sig.
 • Jag kan vara hos dig i dödsögonblicket men även efteråt, för att varsamt ta hand om dig, kanske tillsammans med dina närstående för ett lugnt och fint avslut. Tillsammans med din utvalda begravningsbyrå ser jag sedan till att du kommer vidare beroende på vilka önskemål du haft om begravning.
 • Efter din död och de praktiska bestyr som varit, håller jag om man vill, fortsatt kontakt med dina närstående och hjälper till så länge det behövs.

Önskar du min hjälp och vill veta mer, är du varmt välkommen att ringa på tel 031-715 01 02 eller maila mig på jenny-ann@dodsdoulan.se.

Kurser

Det första och enda kursprogrammet till dödsdoula i Sverige och Skandinavien är planerad för september 2021 med Jenny-Ann och Susanne Nilsson från Spirio Sorgcenter samt doulor från engelska dödsdoula-föreningen. Kursprogrammet innefattar flera moduler och om man genomför alla blir man certifierad efter avlagt examensarbete. För varje modul får man också ett bevis på deltagande. Kurserna kommer att vara både på svenska och engelska. Inga förkunskaper krävs men en lämplig bakgrund eller inställning/förståelse kan vara bra. Våra kurser är utformade på ett sätt som ger dig både kunskap och trygghet för att kunna hjälpa personer i livets slutskede. Besök gärna vår hemsida DödsDoulan. på www.dodsdoulan.se. För mer information om kurser, workshops och föreläsningar går det bra att maila oss på info@dodsdoulan.se Jenny-Ann är också kontaktperson för End of Life Doula UK, i Sverige.