Min Vila

Att tänka på döden är något vi helst undviker. Min Vila är till för att underlätta för dina närstående så att de vet precis hur du vill att allt ska utformas vid din bortgång.
Med detta dokument som stöd, kan många praktiska detaljer som annars skulle ställa sig i vägen för det viktiga sorgarbetet, klaras av.

Min mantel

Mitt i livet kan vi drabbas av sjukdom eller olyckshändelse som gör att vi tappar förmågan att göra oss förstådda. Vi blir helt beroende av andra människor. Min Mantel är ett dokument som är till för att underlätta för dina närstående och för de som ska ge vård och omsorg.

Varken Min Vila eller Min Mantel är juridiskt bindande, men önskemålen i dessa dokument kommer alltid att vägleda i första hand. Därför bör du både berätta för dina närstående om önskemålen och se till att förvara dokumenten på lättillgänglig plats, gärna i hemmet.

För att leva livet fullt ut, måste vi våga prata om det svåra.

Varmt välkommen att komma förbi och hämta ditt exemplar av Min Vila och Min Mantel. Du kan också ringa eller maila oss. Önskar du ytterligare vägledning eller ett samtal, bokar vi gärna ett möte.